BILETY / TICKETS

 

[PL]

 

Ważne informacje! Przeczytaj zanim kupisz bilet!

# Sprzedaż biletów online dla zawodników dostępna do dnia 31.05.2018

# Zakup biletu na dzień 09.06.2018 jest równoznaczny z zakupem biletu na czas trwania całego Eventu tj. 09-10.06.2018.

# W przypadku uczestnictwa tylko jednego dnia tj. 10.06.2018, należy kupić bilet na dzień 09.06.2018.

# Sprzedaż na dzień 10.06.2018 jest celowo zablokowana. Patrz punkt wyżej.

# Gracz lub widz ponosi koszt jednorazowo, a bilet upoważnia do wstępu na czas trwania całego Eventu lub wybranych dni.

# Koszt udziału w turnieju to 25 zł za osobę.

# Koszt udziału jako widz to 5 zł za osobę.

KUP BILET ONLINE

 

 

[ENG]

 

Important information! Please notice before ticket purchase!

# Tickets online purchase for players will be available to 31.05.2018

# The purchase of the ticket for the date 09.06.2018 is equivalent with the purchase for the ticket for the entire Event.

# In case of participation one day only i.e. 10.06.2018, purchasing ticket for the date 09.06.2018 is required.

# The sale for the date 10.06.2018 is blocked on purpose. Look above.

# The player or the vistor pays the ticket fee one time only and that ticket gives access to the whole Event or selected days.

# Entry fee for the players is 25 PLN per person.

# Entry fee for the visitors is 5 PLN per person.

TICKET ONLINE PURCHASE

Ticket online purchase instruction step by step:

 1. Select the date of the Event.
 2. Choose player or visitor ticket (1st – visitor, 2nd – player).
 3. Click „KUP TERAZ”.
 4. Double check if price for the ticket math its description.
 5. Enter the amount of tickets you want to purchase.
 6. Press „Dalej” to continue or „Wstecz” to go back to previous page.
 7. Fill the fields with your personal information (Name/Surname/E-mail/Phone number)
 8. If u want to get VAT invoice mark 1st field „FAKTURA VAT”.
 9. Mark 2nd and 3rd field. Fields with (*) are required to accomplish purchase process. It is just a standard notice about building complex, data protection and data processing rules used only for registration requirement – according to Polish law.
 10. If u want to recive special EC1 Events notices mark 4th field.

*English translation just in case:

 • GRACZ -> PLAYER
 • WIDZ -> VISITOR
 • ZAKUP BILETÓW -> TICKET PURCHASE
 • CZERWIEC 2018 -> JUNE 2018
 • SO/ND -> SAT/SUN
 • WYDARZENIE – > EVENT
 • KUP TERAZ -> BUY NOW
 • WSTECZ -> BACK
 • DALEJ -> NEXT
 • TURNIEJ GIER – DLA GRACZA -> GAME TOURNAMENT FOR THE PLAYERS
 • TURNIEJ GIER – DLA WIDZA -> GAME TOURNAMENT FOR THE VISITORS
 • WOLNE MIEJSCA -> AVAILABLE PURCHASES
 • RODZAJ BILETU -> TICKET DESCRIPTION
 • CENA (ZŁ) -> PRICE (PLN)
 • LICZBA – > AMOUNT
 • WARTOŚĆ -> VALUE
 • TYTUŁ -> TITLE
 • TERMIN -> DATE
 • GRUPA MIEJSC -> TICKET DESCRIPTION BY PREVIOUS CHOICE
 • RODZAJ -> TICKET DESCRIPTION BY PREVIOUS CHOICE BY NAME
 • ILOŚĆ -> AMOUNT
 • USUŃ -> DELETE
 • ZMIEŃ -> CHANGE
 • SUMA -> SUM
 • IMIĘ -> NAME
 • NAZWISKO -> SURNAME
 • TELEFON -> PHONE NUMBER
 • DODAJ KOLEJNE TERMINY -> ADD OTHER DATES
 • PRZEKROCZONY LIMIT CZASU -> TIME OUT, TRY AGAIN
 • FAKTURA VAT -> VAT INVOICE
 • WYMAGANE POLA -> REQUIRED FIELDS