NAJBLIŻSZY EVENT 16-17 WRZEŚNIA -> ATLAS ARENA ŁÓDŹ
COMING EVENT 16-17 SEPTEMBER-> ATLAS ARENA LODZ

ORGANIZATORZY / TEAM

O TURNIEJU / EVENT INFORMATION

ZAPISY / REGISTRATION

 •   fightinggameschallenge@gmail.com
  (formularz poniżej/registration form below)
 • WPISOWE/ ENTRY FEE

 •   20 PLN (za każdy turniej/for each tournament)
  Płatne na konto~transfer to:

  Stowarzyszenie Twórców "Contur" 66114020170000490202454189
 •  Tytuł przelewu / Transfer title:
  wpisowe FGC 2017 "Tytuły gier"
  entry fee FGC 2017 "Games titles"
 •  Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu
  (mail wyżej)
 •   Please send us confirmation of your transfer
  (e-mail above)

UWAGA!/ ATTENTION!

  Obowiązuje osobny zakup biletów na Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier

  There is an obligation to purchase additional International Festival of Comics and Games ticket


KUP WEJŚCIÓWKĘ (kliknij poniżej) / BUY TICKET (click below)

MIEJSCE EVENTU
EVENT ADDRESS

 •   Atlas Arena
  aleja Bandurskiego 7, 94-020 Łódź

 • # Mapka dojazdowa na dole strony
  # Localization map at the bottom

ZAPISY NA TURNIEJE / REGISTRATION

MAPKA DOJAZDOWA / LOCALIZATION MAP