OFICJALNE ZASADY  

MISTRZOSTW POLSKI 2021 

Data wejścia w życie: Wrzesień , 2021 

 1. WSTĘP

Mistrzostwa Polski 2021 to seria turniejów organizowanych przez Fighting Games Challenge wspólnie z GRY-OnLine S.A. Podlegają one poniższym Oficjalnym Zasadom (“Zasady”). Organizator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszych Zasad, pod warunkiem, że wszelkie zmiany zaczną obowiązywać natychmiast i zostaną udostępnione na Stronie Turniejowej, którą każdy Gracz niniejszym zgadza się okresowo odwiedzać i sprawdzać wszelkie zmiany, aktualizacje lub dodatki do niniejszych Zasad. Przystąpienie do Wydarzenia Turniejowego oznacza zapoznanie się z oraz akceptację aktualnej na termin odbycia się danego Wydarzenia Turniejowego wersji. Zasady, w tym wszelkie dodatkowe warunki włączone przez odniesienie w niniejszym dokumencie, określają całe porozumienie i umowę między Organizatorem a Graczem w odniesieniu do uczestnictwa Gracza w Turnieju. 

 1. DEFINICJE

W toku objaśniania Zasad, konkretne pogrubione lub zapisywane wielką literą terminy mają przypisane konkretne znaczenie. Tak użyte słowa można rozpoznać po ich zapisie w cudzysłowie.

 Poniższe terminy zostają na potrzeby regulaminu zdefiniowane w następujący sposób:  

2.1. “Data wejścia w życie” – termin, od którego zaczynają obowiązywać Zasady.

2.2. “Materiały i Dane” – wszelkie nagrania z rozgrywek, fotografie, prace natury  audiowizualnej, nagrania zawierające wygląd Graczy, w tym bez ograniczeń imię i nazwisko  Gracza, jego nazwę użytkownika, adres do wysyłki nagród, numer telefonu, wygląd,  podobieństwo, głos i/lub powiązane prawa własności intelektualnej.  

2.3. “Gra” – oznacza grę TEKKEN 7 wydaną przez firmę Bandai Namco w dniu 2 czerwca 2017 roku w wersji na komputery osobiste z systemem operacyjnym Windows, dostępną na  platformie Steam pod adresem https://store.steampowered.com/app/ 389730/TEKKEN_7/.  Oraz grę Mortal Kombat 11 wydaną przez firmę Warner Bros. Interactive Entertainment w  dniu 23 kwietnia 2019 roku w wersji na Playstation 4, dostępną na platformie PSN pod  adresem https://store.playstation.com/pl-pl/product/EP1018-PPSA01619_00- 00MORTALKOMBAT11 

2.4. “Mistrz Polski” – oznacza Zwycięzcę Nagrody Głównej w Wielkim Finale.  2.5. “Set” – oznacza rywalizację między dwoma (2) graczami zgodnie z zasadami określonymi w Sekcji 4.  

2.6. “Gracz” – oznacza każdego pojedynczego zawodnika, który bierze udział w Turnieju  2.7. “Nagroda” – oznacza każdą nagrodę przyznaną Zwycięzcy Nagrody spośród dostępnej  puli.  

2.8. “Zwycięzca Nagrody” – oznacza Gracza któremu przyznana jest Nagroda i który podlega  weryfikacji pod kątem spełniania wymogów.  

2.9. “Terytorium” – oznacza terytorium Polski.  

2.10. “Organizator Wydarzenia Turniejowego” – oznacza stronę trzecią odpowiedzialną za organizację, zarządzanie oraz produkcję Turniejów, z zapewnieniem i rozdysponowaniem nagród włącznie.  

2.11. “Turniej” – oznacza Mistrzostwa Polski w grę Tekken 7 oraz Mortal Kombat 11, w skład w którego wchodzą wszystkie turnieje kwalifikacyjne oraz ostatni turniej, nazywany również “Wielkim Finałem”.  

2.12. “Organizator Turnieju” – oznacza Fighting Games Challenge reprezentowane przez Bartłomieja Jakubczyka i Mariusza Dziarmagę oraz GRY-OnLine S.A., które

zaangażowały się w organizację, zarządzanie i produkcję Turnieju.  

2.13. “Strona Turnieju” oznacza oficjalną stronę internetową Turnieju, dostępną pod  adresem https://smash.gg /MPB 

2.14. “Wydarzenia Turniejowe” – oznaczają turnieje kwalifikacyjne, w których mogą wziąć  udział Gracze.  

2.15. “Faza Grupowa” oznacza pierwszą część turnieju kwalifikacyjnego, w którym Gracze rywalizują ze sobą o zakwalifikowanie się do Fazy Podwójnej Eliminacji, w której wystąpi 8 najlepszych zawodników z danych eliminacji.  

2.16. “Faza Podwójnej Eliminacji” “Double Elimination” oznacza drugą, a zarazem finałową część turnieju eliminacyjnego, w której Gracze walczą o zwycięstwo w całych eliminacjach i zdobyciu jak największej liczby punktów do Polskiego Rankingu  

2.17. “Polski Ranking” oznacza klasyfikację dostępną na Stronie Turnieju lub udostępnioną  innymi sposobami przez Organizatora.  

2.18. “Wielki Finał Mistrzostw Polski” oznacza część turnieju, do której zakwalifikuje się trzydziestu dwóch (32) zawodników w grze Tekken 7 oraz ośmiu (8) zawodników w grze Mortal Kombat 11 z największą liczbą punktów.

 1. STRUKTURA TURNIEJU

Turniej jest podzielony na Turnieje Kwalifikacyjne, każdy oferujący możliwość zdobycia Punktów (tabela z punktacją znajduje się w sekcji system punktacji) lub gwarantowanych miejsc w stawce Finałowych Mistrzostw, zgodnie z opisem poniżej:  

3.1. Turnieje Kwalifikacyjne to Wydarzenia Turniejowe w trakcie których gracze mogą  zdobywać Punkty żeby wdrapywać się po szczeblach Polskiego Rankingu  

3.1.1. IV Turniej Kwalifikacyjny MK 11 oraz Tekken 7 odbędzie się w formie offline podczas tegorocznych targów Poznań Game Arena. 

3.2. Finały Turnieju. Finały Turnieju składać się będą z rozgrywek Top 32 -> Top 8 oraz  rozgrywek Top 8 – dla Tekken 7. Dla Mortal Kombat 11 gracze zostaną umieszczeni w  finałowym Top 8 wg. punktacji w rankingu:  

3.2.1. Faza Top 32 (Faza Grupowa) -> Top 8 składa się z trzydziestu dwóch (32) ustalonych z góry Graczy z Oficjalnego Rankingu. Wydarzenie Finałowe jest rozgrywane w kolejności – Faza Grupowa oraz Faza Double Elimination – dla Tekken 7.  

3.2.1. Faza Grupowa. Trzydziestu dwóch (32) ustalonych z góry Graczy będzie podzielonych  na osiem (8) grup składających się z czterech (4) graczy każda (określana jako „Grupa”).  Gracze z każdej Grupy będą walczyć w systemie “Każdy z każdym” (“Round Robin”), grając  do dwóch wygranych Meczy. Ranking w każdej z Grup będzie ustalony przez porównywanie łącznej liczby wygranych Meczy przez graczy w tej samej Grupie – Tekken 7.  

3.2.1.1. Przypisanie Grup. Gracze najwyżej postawieni w Polskim Rankingu będą, w kolejności  zgodnej z rangą (od miejsca 9 do 32) wybierać, do której z grup chcą być przypisani. Proces  będzie powtarzany do momentu kiedy każdy z Graczy ma przypisaną Grupę (maksimum 3  Graczy w każdej Grupie). Następnie, najlepsza ósemka (8) Graczy z Polskiego Rankingu  będzie przypisywać się do grup, każdy dołączający jako czwarty (4) Gracz w Grupie – Tekken 7. Organizator Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany przydziału Graczy do Grup. 

3.2.1.2. Dogrywki w Fazie Grupowej. Jeśli dwoje (2) lub więcej Graczy w obrębie tej samej  Grupy ma identyczną liczbę wygranych Meczy po zakończeniu Fazy Grupowej, remisybędą  rozstrzygane przez korzystanie z następujących narzędzi w kolejności: 

3.2.1.2.1. Łączna liczba wygranych Meczów w Meczach rozgrywanych między remisującymi  Graczami  

3.2.1.2.2. Różnica w wygranych Grach, rozumiana jako łączna liczba Gier wygranych przez  Gracza minus łączna liczba Gier przegranych przez Gracza. 

3.2.1.2.3. Remisujący gracze będą rozgrywać jeszcze jedną rundę Każdy z Każdym, w trakcie której wszyscy remisujący rozgrywają ze sobą jeden mecz. Ranking remisujących graczy  będzie ustalony przez łączną liczbę wygranych Meczów osiągniętą przez każdego z Graczy  w toku dogrywki. Jeśli rezultatem dogrywki będzie remis, runda zostanie powtórzona.  Najlepszy zawodnik z każdej grupy awansuje do Fazy Double Elimination Top 8  rozgrywanej w systemie podwójnej eliminacji.  

3.2.3. Wydarzenie Finałowe. Top 8 składa się z ośmiu (8) ustalonych z góry Graczy, wyłonionych z poprzedniej części rozgrywek finałowych. Wydarzenie Finałowe zostanie rozgrywane w kolejności – Faza Grupowa, a następnie Faza Double Elimination. Zwycięzca etapu Top 8 zostanie ogłoszony Mistrzem Polski – Tekken 7. Składa się z ośmiu (8) ustalonych z góry Graczy, wyłonionych z Oficjalnego Rankingu. Gracze zostaną ustawieni według schematu 1 miejsce vs 8 miejsce, 2 miejsce vs 7 miejsce…4 miejsce vs 5 miejsce. Zwycięzca etapu Top 8 zostanie ogłoszony Mistrzem Polski – Mortal Kombat 11. 

3.3. System punktacji. Najlepsi Gracze zajmujący miejsca w każdym wydarzeniu turniejowym (z wyłączeniem finałów turnieju) będą zdobywać punkty w Polskim Rankingu turnieju zgodnie z poniższą tabelą. Łączna liczba punktów zdobytych podczas turnieju pomoże ustalić listę graczy zaproszonych do wzięcia udziału w Turnieju i rozstawić drabinkę w Wielkim Finale Mistrzostw Polski. Rozstawienie Graczy polega na ułożeniu drabinki turniejowej w oparciu o liczbę punktów jaką dany Gracz posiada na swoim koncie. Im wyższa liczba punktów tym lepsze miejsce w drabince dany Gracz zajmuje. W sytuacji gdy dwóch lub więcej graczy w Rankingu Polski ma taką samą liczbę punktów, rozstrzyga się ją na korzyść gracza, który zdobył więcej punktów jako pierwszy. 
Podczas Turniejów Kwalifikacyjnych na Poznań Game Arena [PGA], liczba zdobytych punktów ulegnie podwyższeniu.

System punktacji

Miejsce 

Punkty(online), punkty [PGA]

1. 

2.

3.

4.

5-6.

7-8.

9-12.

13-16.

17-24.

25-32.

(300), [550]

(220), [400]

(150), [300]

(100), [220]

(70), [150]

(45), [100]

(25), [70]

(10), [45]

(5), [25]

(1), [25]

Polski Ranking. Gracze zostaną sklasyfikowani na podstawie ich wyników z każdego Turnieju  Kwalifikacyjnego.  

 1. FORMAT TURNIEJU
 1. Double Elimination (Podwójna Eliminacja). Tekken 7 – Rozgrywki będą prowadzone w formacie Double Elimination (Podwójnej Eliminacji, która dzieli się na drabinkę wygranych i drabinkę przegranych). Gracze rozpoczynają rozgrywki, startując z drabinki wygranych. Jeśli gracz przegra mecz w drabince wygranych, przejdzie na stronę przegranego w drabince turniejowej (drabinka przegranych). Jeśli Gracz przegra mecz w drabince przegranych, zostanie on wyeliminowany z turnieju. W przypadku wygranej Gracz przechodzi do kolejnego meczu w drabince wygranych.
  Round Robin + Double Elimination.  Mortal Kombat 11 – Pierwszy etap rozgrywek prowadzony jest w formacie Round Robin. Są formowane grupy i gracze grają z każdym przeciwnikiem w swojej grupie. Drugi etap to Double Elimination Bracket, którego zasady są takie same jak w przypadku rozgrywek w turnieju Tekkena 7.
 2. Mecze. Tekken 7 – Wszystkie mecze będą rozgrywane w systemie do dwóch wygranych (FT2 – First To 2, czyli rozgrywka prowadzona do dwóch wygranych walk) za wyjątkiem Finału Drabinki Wygranych, Przegranych oraz Wielkiego Finału, w których to meczach zawodnicy będą rozgrywać mecze w systemie do trzech wygranych (FT3 – First To 3 czyli rozgrywka prowadzona do trzech wygranych walk). W systemie do dwóch, jak i trzech wygranych walk (FT2, FT3), gracz który jako pierwszy osiągnie odpowiednią ilość wygranych walk jest traktowany jako zwycięzca meczu i przechodzi do następnego etapu w drabince. Podczas meczu obowiązuje kilka zasad: – w pierwszym pojedynku obydwaj gracze wybierają postacie, którymi będą grać, natomiast arena musi być wybrana losowo – po wygranym pojedynku zwycięzca nie może zmienić postaci do momentu przegrania przez niego kolejnego pojedynku – przegrany po każdym pojedynku może zmienić postać lecz wtedy arena musi być losowana albo może zmienić na dowolnie wybraną przez siebie arenę ale wtedy zabroniona jest zmiana postaci.
 3. Mortal Kombat 11 – Wszystkie mecze będą rozgrywane w systemie do dwóch wygranych (FT2 – First To 2, czyli rozgrywka prowadzona do dwóch wygranych walk) za wyjątkiem etapu TOP 8, w którym to zawodnicy będą rozgrywać mecze w systemie do trzech wygranych (FT3 – First To 3 czyli rozgrywka prowadzona do trzech wygranych walk). W systemie do dwóch, jak i trzech wygranych walk (FT2, FT3), gracz który jako pierwszy osiągnie odpowiednią ilość wygranych walk jest traktowany jako zwycięzca meczu i przechodzi do następnego etapu w drabince. Podczas meczu obowiązuje kilka zasad: – w pierwszym pojedynku obydwaj gracze wybierają postacie, którymi będą grać natomiast arena zostaje wybrana losowo – po wygranym pojedynku zwycięzca nie może zmienić postaci do momentu przegrania przez niego kolejnego pojedynku – przegrany po każdym pojedynku może zmienić postać oraz arenę. 
 1. Double K.O. W przypadku gdy wynik pojedynku jest remisowy, nie jest on brany pod uwagę, a Gracze muszą rozegrać dodatkowy pojedynek, który wyłoni zwycięzcę. W tym wypadku Gracze nie mogą zmienić postaci ani areny.
 2. Wielki Finał. “Wielki Finał” w drabince Podwójnej Eliminacji odbywa się w systemie do trzech wygranych pojedynków, przy czym gracz z drabinki przegranych by wygrać turniej musi pokonać dwukrotnie gracza z drabinki wygranych. Wybór postaci oraz aren odbywa się na takich samych zasadach jak w całym turnieju.
 3. Nieobecność na turnieju. Gracze biorący udział w turnieju muszą być obecni na wskazanym przez Organizatora serwerze Discord w momencie, gdy startują rozgrywki. Gracze, którzy nie będą obecni i gotowi do grania w przeciągu 10 minut od czasu startu turnieju, oddadzą mecz walkowerem i znajdą się automatycznie w drabince przegranych. Jeżeli taka sytuacja zdarzy się w drabince przegranych, wtedy dany gracz jest eliminowany z turnieju.
 4. W przypadku rozłączenia się któregoś z graczy, mecz należy rozpatrzyć według następujących czynników:  
 5. Jeśli mecz został przerwany tuż po starcie rundy, gracze powinni wrócić do stanu sprzed rozłączenia i kontynuują walkę.  
 6. Jeśli mecz został przerwany w momencie, gdy jeden z graczy miał zostać pokonany – traci on rundę. Jeśli sytuacja powtórzy się – przegrywa walkę. Za trzecim razem gracz zostanie zdyskwalifikowany.  
 7. Jeśli mecz został przerwany przez osobę mająca przewagę w punktach życia osoba, która się rozłączy powinna przedstawić krótki filmik bądź screenshota, potwierdzającego sytuację. Gracze wracają wówczas do stanu walki sprzed rozłączenia. Jeśli sytuacja się powtórzy – gracz traci rundę, za trzecim – zostaje wydalony z turnieju.  
 8. Jeżeli w ciągu całego turnieju gracz zostanie zgłoszony przez 3 graczy, z powodu występowania lagów w trakcie walki, musi on przeprowadzić test szybkości Internetu na stronie www.speedtest.net i jego rezultat wysłać do organizatora na adres fighting.games.challenge@gmail.com. Jeżeli test wykaże, że minimalna prędkość pobierania wynosi przynajmniej 5 Mb/s, to uznaje się, że gracz jest zdolny do kontynuowania turnieju.  
 9. Ustawienia przycisków. Zabrania się mapowania przycisków w inny sposób niż pozwalają na to opcje w Grze, w tym ustawiania makr, które mają ułatwić rozgrywkę. Nie wolno stosować żadnego dodatkowego oprogramowania ułatwiającego grę a także używania przycisku turbo. 
 1. Ustawienia meczu (Tekken 7):
 2. Wersja gry: PC – Steam
 3. Rundy: FT3
 4. Czas: 60 sekund
 5. Arena: Losowa
 6. Postacie: Można grać wszystkimi dostępnymi postaciami w grze
 7. Stroje: Dozwolone jest użycie podstawowych strojów postaci, za wyjątkiem: Stroju 3 i 4 u Jacka-7 Stroju 3 u Gigasa
 8. Ustawienia meczu (Mortal Kombat 11): 
 9. Wersja gry: PS4/PS5 – PlayStation Network  
 10. Rundy: FT2  
 11. Czas: 90 sekund  
 12. Arena: Losowa  
 13. Postacie: Można grać wszystkimi dostępnymi postaciami w grze  
 14. Stroje: Dozwolone jest użycie podstawowych strojów postaci 
 15. Harmonogram Turniejów  

                  Tekken 7 

 1. I Turniej Kwalifikacyjny – 18-19.09.2021  
 2. II Turniej Kwalifikacyjny – 2-3.10.2021  
 3. III Turniej Kwalifikacyjny – 16-17.10.2021  
 4. IV Turniej Kwalifikacyjny – 23-24.10.2021  
 5. Wielki Finał Top 32 -> Top 8 – 5-6.11.2021 
 6. Wielki Finał Top 8 – 20.11.2021 

                  Mortal Kombat 11 

 1. I Turniej Kwalifikacyjny – 11-12.09.2021  
 2. II Turniej Kwalifikacyjny – 25-26.09.2021  
 3. III Turniej Kwalifikacyjny – 9-10.10.2021  
 4. IV Turniej Kwalifikacyjny – 23.24.10.2021  
 5. Wielki Finał Top 8 – 13.11.2021
 6. Rejestracja
 1. Uczestnik turnieju musi być osobą fizyczną, która ukończyła 16 lat – Tekken 7 lub 18 lat – Mortal Kombat 11.
 2. Uczestnik, który nie ukończył wymaganego wieku, musi posiadać dokument podpisany przez opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na jego uczestnictwo w Konkursie i zobowiązany jest do jego okazanie na każde żądanie Organizatora lub Sędziego.
 3. Uczestnik turniejów kwalifikacyjnych musi zamieszkiwać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Zawodnicy chcący wziąć udział w rozgrywkach muszą zarejestrować się na Stronie Turnieju https://smash.gg /MPB
 5. Rejestrując się w Turnieju, każdy Gracz (i opiekun osoby nieletniej) potwierdza, że spełnia warunki Rejestracji oraz przeczytał, rozumie i zgadza się przestrzegać niniejszych Zasad oraz wszystkich innych obowiązujących warunków opisanych lub przywołanych w niniejszym dokumencie.
 6. Gry-Online S.A. oraz Fighting Games Challenge reprezentowane przez Bartłomieja Jakubczyka oraz Mariusza Dziarmagę będą pobierać Materiały i Dane, które będą wykorzystane do poprawnego przeprowadzenia Turnieju, kontaktu z Graczami a także wysyłki nagród.
 7. Administratorem danych osobowych w ramach platformy jest smash.gg
 8. Wypełniając formularz zgłoszeniowy na dedykowanej stronie Turnieju Gracz zgadza się, że Organizator staje się administratorem jego danych osobowych oraz ma do nich dostęp, w tym: wglądu i przetwarzania jego danych osobowych ze starannością i zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).
 9. KODEKS POSTĘPOWANIA. Oczekuje się, że wszyscy gracze wykażą się pozytywną sportową postawą i zachowają szacunek dla Turnieju, Organizatora a także innych Graczy i widzów. Oczekuje się, że zawodnicy wykażą się uczciwością i będą stosować zasadę fair play. Każdy Gracz, który zachowuje się niewłaściwie lub narusza Kodeks Postępowania lub nie konkuruje zgodnie z niniejszymi Zasadami, ustalonymi według uznania Organizatora, podlega natychmiastowej dyskwalifikacji z Turnieju, przyszłego udział w turnieju oraz traci możliwość wygrania potencjalnych nagród. Zachowanie uważane za niewłaściwe i sprzeczne z Kodeksem postępowania obejmuje między innymi:  
 10. Nękanie, grożenie, szydzenie lub robienie czegokolwiek innego, co jest  niepożądane. 
 11. Podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym organizatora.
 12. Przesyłanie lub ułatwianie dystrybucji treści, które są obraźliwe, szkodliwe,  obraźliwe rasowo lub etnicznie, wulgarne, jednoznacznie seksualne,  zniesławiające, naruszające prywatność osobistą, prawa własności intelektualnej lub prawa do reklamy lub budzące zastrzeżenia. Mowa nienawiści nie jest  tolerowana.
 13. Promowanie lub zachęcanie do jakiejkolwiek nielegalnej działalności.  
 14. Utrudnianie lub zakłócanie normalnego przebiegu gry lub turnieju.  
 15. Używanie wulgarnego języka, obrażania, „spamowania” lub innych przeszkadzających lub szkodliwych metod w celu przeszkadzania innym.  
 16. Oszukiwanie lub wykorzystywanie zakazanych exploitów w związku z Grą.
 17. Naruszenie obowiązujących przepisów, w tym między innymi poprzez  publikowanie, przesyłanie, promowanie lub rozpowszechnianie treści, które  naruszają obowiązujące prawo lub regulacje.
 18. Celowe rozłączenie lub zakończenie gry, chyba że Organizator Turnieju zażąda  inaczej.  
 19. Angażowanie się w jakikolwiek inny znany lub nieznany sposób ingerowania w rozgrywkę w sposób ogólnie niedozwolony.  
 20. Naruszenie wszelkich innych warunków lub zasad komunikowanych od czasu  do czasu przez Organizatora, w tym EULA Gry.  
 21. NAGRODY Nagrody zostaną przyznane zgodnie z poniższą tabelą. Sponsorem nagród jest firma Cooling Zdziech Sp. J. , COMPLETE ENTERTAINMENT EXCHANGE POLSKA oraz AOC.

 Nagrody Tekken 7: 

1. Miejsce – monitor AOC U28G2XU/BK + Fotel SPC SR300F V2 RD + Słuchawki SPC  Viro Plus

2. Miejsce – konsola Nintendo Switch + mikrofon SPC SM900 USB + klawiatura SPC KG630K Kaith 

3. Miejsce – Klawiatura SPC GK630K Kailh + myszka SPC LIX Plus Onyx White + Podkładka SPC Endrophy XL 

4. Miejsce – Myszka SPC Lix Plus + podkładka SPC Endorphy XL

 Nagrody Mortal Kombat 11: 

1. Miejsce – monitor AOC U28G2XU/BK + Fotel SPC SR300F V2 RD + Słuchawki SPC  Viro Plus 

2. Miejsce – konsola Nintendo Switch + mikrofon SPC SM900 USB + klawiatura SPC KG630K Kaith

3. Miejsce – Klawiatura SPC GK630K Kailh + myszka SPC LIX Plus Onyx White + Podkładka SPC Endrophy XL

4. Miejsce – myszka SPC Lix Plus + podkładka SPC Endorphy XL

 1. REKLAMACJE
 1. Ewentualne reklamacje Graczy Turnieju mogą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników poszczególnych faz Turnieju. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w punkcie 1 ust. 1 z dopiskiem „Mistrzostwa Polski Bijatyk 2021– Reklamacja”’. Po upływie powyższego  terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. 
 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej  odwołanie. 
 3. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem  lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze  względu na siedzibę Organizatora. 
 4. Postanowienia końcowe Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Uczestników, jeśli nie są to zmiany wynikające ze: 
 5. zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; 2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji. 

                  Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem  Mistrzostwa Polski 2021 – Oficjalne Zasady.docx

Wpadnij na czat i dowiedz się więcej!